SETTE spol. s r.o., 36568392

Z Wiki-Firmy
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Informácie o SETTE spol. s r.o.

Právne informácie

Názov spoločnosti SETTE spol. s r.o. [1]
Identifikačné číslo (IČO) 36568392
DIČ SK 2020055301 [2]
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Imanie 7000 EUR
Riadiaci orgán konatelia
Konajúci v mene spoločnosti Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Dátum vstupu 28.01.2003

Konatelia

konatelia Silvia Hajduová

Kontaktné informácie

Kontaktovať spoločnosť: SETTE spol. s r.o.

Sídlo

Bratislavská 66, 040 11 Košice

E-mail

  • sette@sette.sk

Webové stránky

SK-NIC identifikátor SETT-0008. [3]

Predmet podnikania

Obchodný register

Činnosti spoločnosti sú k dispozícii na stránke obchodného registra

Živnostenský register

Od 28.1.2003: Leasing spojený s financovaním

Od 28.1.2003: Faktoring a forfaiting

Od 28.1.2003: Prenájom strojov bez obsluhujúceho personálu

Od 28.1.2003: Prenájom strojov a prístrojov

Od 28.1.2003: Prenájom stavebných strojov a zariadení

Od 28.1.2003: Marketing

Od 28.1.2003: Výskum trhu a verejnej mienky

Od 28.1.2003: Reklamná, propagačná a inzertná činnosť

Od 28.1.2003: Podnikateľské poradenstvo

Od 28.1.2003: Činnosť účtovných a ekonomických poradcov

Od 28.1.2003: Vedenie účtovníctva

Od 28.1.2003: Prekladateľské a tlmočnícke služby

Od 28.1.2003: Zásielkový predaj

Od 11.10.2004: Činnosť organizačných poradcov

Od 11.10.2004: Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Od 11.10.2004: Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Od 11.10.2004: Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

Od 11.10.2004: Spracovanie údajov

Od 11.10.2004: Prenájom strojov, prístrojov a zariadení

Od 11.10.2004: Upratovacie a čistiace práce

Od 11.10.2004: Úprava zelene a kosenie trávy

Od 11.10.2004: Neverejné skladovanie

Od 11.10.2004: Manipulácia s nákladom

Od 15.11.2008: Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Od 15.11.2008: Prípravné práce k realizácii stavby

Od 15.11.2008: Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Od 15.11.2008: Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Od 15.11.2008: Prenájom hnuteľných vecí

Od 15.11.2008: Reklamné a marketingové služby

Od 15.11.2008: Administratívne služby

Od 15.11.2008: Počítačové služby

Od 15.11.2008: Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Od 28.1.2003: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Od 28.1.2003: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, v prevádzkarni na adrese 04001 Košice-Staré Mesto, Palackého 25 (Zrušená dňom 17. 7. 2006)

Od 28.1.2003: Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchodu, výroby, služieb a dopravy

Od 28.1.2003: Prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

Od 28.1.2003: Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

Od 28.1.2003: Prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, pozemných dopravných zariadení a lietadiel

Od 28.1.2003: Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

Od 11.10.2004: Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt, palív, mazív a tekutých propánových palív

Od 11.10.2004: Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Od 11.10.2004: Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

Od 11.10.2004: Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

Od 11.10.2004: Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

SK NACE

M.69.20: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo [4]

OKEČ

74120: Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo

Ostatné zdroje a odkazy

  1. http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=15875&SID=4&P=1
  2. http://2020055301.dic-dph.info/
  3. http://sett-0008.info-o-majitelovi.info/
  4. http://uctovnicke-a-auditorske-cinnosti-vedenie-m-69-20.nace-rev2.info/SK/