I & J, s.r.o., 35843799

Z Wiki-Firmy
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Informácie o I & J, s.r.o.

Právne informácie

Názov spoločnosti I & J, s.r.o. [1]
Identifikačné číslo (IČO) 35843799
DIČ SK 2021687085 [2]
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Imanie 6638 EUR
Riadiaci orgán konateľ
Konajúci v mene spoločnosti Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne, a to v rozsahu práv a povinností vymedzených Obchodným zákonníkom, touto Spoločenskou zmluvou a uzneseniami valného zhromaždenia. Konatelia podpisujú písomné dokumenty v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis a označenie konateľ.
Dátum vstupu 23.09.2002

Konateľ

konateľ Imrich Jurišta
konateľ Janette Kopčoková

Kontaktné informácie

Kontaktovať spoločnosť: I & J, s.r.o.

Sídlo

Papánkovo nám. 16, 821 03 Bratislava

E-mail

  • ninakopcok@centrum.sk

Webové stránky

Spoločnost nevlastní žiadnu slovenskú doménu najvyššej úrovne.

Predmet podnikania

Obchodný register

Činnosti spoločnosti sú k dispozícii na stránke obchodného registra

Živnostenský register

Od 23.9.2002: Pohostinská činnosť, so zodpovedným zástupcom: Felix Strelecký (Zrušený dňom 2. 8. 2007)

Od 23.9.2002: Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi n(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti n(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Faktoring a forfaiting

Od 23.9.2002: Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Automatizované spracovanie dát

Od 23.9.2002: Fotografická činnosť

Od 23.9.2002: Leasingová činnosť

Od 23.9.2002: Prieskum trhu a verejnej mienky

Od 23.9.2002: Obchodné poradenstvío v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Prevádzkovanie biliardových herní a podobných zariadení nslúžiacich zábave

Od 23.9.2002: Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne nvyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

Od 23.9.2002: Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových nvýrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

Od 23.9.2002: Čistiace práce okrem deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie

Od 23.9.2002: Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív

Od 23.9.2002: Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov

Od 23.9.2002: Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

Od 23.9.2002: Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu - ninternetová čitáreň

Od 23.9.2002: Obstarávateľská činnosť spojená so spávou nehnuteľností

Od 23.9.2002: Poradenské služby v oblasti spracovania dát

Od 23.9.2002: Organizovanie a zabezpečovanie výstav, kurzov, školení a súťaží

Od 23.9.2002: Prekladateľské a tlmočnícke služby /s výnimkou činností npodliehajúcich zákonu č.36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch/

Od 23.9.2002: Administratívne práce

Od 31.1.2007: Organizovanie hudobných, tanečných a kultúrnych akcií v rozsahu voľnej živnosti

SK NACE

I.56.10: Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál [3]

OKEČ

55300: Reštaurácie

Ostatné zdroje a odkazy

  1. http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=36139&SID=2&P=1
  2. http://2021687085.dic-dph.info/
  3. http://restauracne-cinnosti-a-mobilny-predaj-je-i-56-10.nace-rev2.info/SK/