EKOS PLUS s.r.o., 31392547

Z Wiki-Firmy
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Informácie o EKOS PLUS s.r.o.

Právne informácie

Názov spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. [1]
Identifikačné číslo (IČO) 31392547
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Imanie 6638 EUR
Riadiaci orgán konateľ
Konajúci v mene spoločnosti Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne
Dátum vstupu 30.03.1995

Konateľ

konateľ Milan Kovačič
konateľ Martin Kovačič

Kontaktné informácie

Kontaktovať spoločnosť: EKOS PLUS s.r.o.

Sídlo

Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

E-mail

  • ekosplus@gtinet.sk

Telefón

  • +421254411085

Fax

  • +421254416382

Webové stránky

SK-NIC identifikátor EKOS-0018. [2]

Predmet podnikania

Obchodný register

Činnosti spoločnosti sú k dispozícii na stránke obchodného registra

Živnostenský register

Od 30.3.1995: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /

Od 30.3.1995: Kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

Od 30.3.1995: Sprostredkovateľská činnosť

Od 30.3.1995: Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekologizácie spaľovní a iných technologických zariadení

Od 30.3.1995: Vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb

Od 30.3.1995: Staviteľ

Od 31.1.1997: Inžinierska činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, poradenská, konzultačná, analytická a výskumná činnosť.

Od 18.1.1999: Realizácia žiaruvzdorných výmuroviek

Od 19.5.2004: Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Od 5.11.2010: Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Od 12.7.2011: Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Od 13.7.1998: Projektovanie stavieb Technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby a strojárskej technológie, zariadenia chemického priemyslu (biotechnológie), zariadenia potravinárskeho priemyslu, v prevádzkarni na adrese 81103 Bratislava-Staré Mesto, Župné nám. 7 (Zrušená dňom 31. 3. 2002), so zodpovedným zástupcom: Ing. Daniel Polonec (Zrušený dňom 31. 3. 2002)

Od 18.1.1999: Projektovanie stavieb Technologické zariadenia stavieb - žiaruvzdorné výmurovky tepelných agregátov, so zodpovedným zástupcom: Peter Písečný (Zrušený dňom 31. 3. 2002)

Od 18.1.1999: Posudková a poradenská činnosť v odbore odpadového hospodárstva,vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia

Od 18.1.1999: Výroba, montáž a servis technologických zariadení v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Od 8.12.2004: Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

SK NACE

G.46.61: Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom [3]

OKEČ

51880: Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov

Ostatné zdroje a odkazy

  1. http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=10879&SID=2&P=1
  2. http://ekos-0018.info-o-majitelovi.info/
  3. http://velkoobchod-s-polnohospodarskymi-strojmi-g-46-61.nace-rev2.info/SK/